Kazancınızı artırın!

Maks kârlılık ajansı , yüksek kaliteli muhasebe ve muhasebe hizmetleri ile vergi ve finansal danışmanlık sağlar.

Profesyonel bir muhasebe ajansı olarak, gönderi, bilgi ve deneyimin düzenliliği ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenerek müşterinin zaman ve paradan tasarruf etmesini, muhasebe ve defter tutma hizmetlerinde en son bilgi teknolojilerini kullanmasını, müşterilere ihtiyaçları doğrultusunda bireye ulaşma yolundaki en son değişikliklerini derhal bilgilendirir.

Max kar ajansını ekibinin bir parçası olarak işe alan ve onu işinin en iyisine bırakan bir müşteri, işinin günlük işine ve büyümesine odaklanabilecektir.

Sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olan Max Profit Ajansı, vatandaşlara vergi sistemleri, mali ve diğer ekonomik alanlar konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

DAHA

BİZİM HİZMET

BELGE MUHASEBE HİZMETLERİ

Mal - Malzeme muhasebesi

Gelir ve giderlerin hesaplanmaları

Banka hesaplarının normal ve yabancı para hesaplarından gönderilmesi

Duran varlıkların kayıtları

Yazar kasa kaydı

Diğer belgelerin kayıtı

MUHASEBE HİZMETLERİ

Katma değer vergisinin hesaplanması

Kar vergi hesaplaması

Gelir vergisinin hesaplanması

Gelir vergisi için vergi matrahının hesaplanması

Bordro

Diğer kişisel gelirlerin hesaplanması

Seyahat emirlerinin hesaplanması

Vergi beyanlarının derlenmesi

FİNANSAL RAPORLAR

Bilanço - Bilanço, Gelir tablosu, Nakit akışı dengesi

Finansal tablolara notlar

Ücretli vergiler ve maaşlara katkılar hakkında raporun hazırlanması (Form IOPPD)

Müşterinin isteği üzerine diğer raporlar ve analizler

HR SERVICES

Kredilerin verilmesi için yatırım çalışmalarının oluşturulması

İş Planı Oluşturma

Fayda-Maliyet Analizi Yapmak

Bütçeyi Yapmak

Danışmanlık ve vergi danışmanlığı

Müşteri adına banka ile işbirliği ve bankaya gitme

KİŞİSEL HİZMETLER

Personel kayıtları

İşlerin sistemleştirilmesi

İşçilerin kayıt ve aboneliği

Yabancı işçilerin kaydı (konaklama ve çalışma izni)

YASAL HİZMETLER

Bir şirketin açılışı ve tescili

Kurucu, isim, yönetici direktör ve diğer değişikliklerin değiştirilmesi

Şirketi söndürmek

İflas

Müşterinin isteğine göre diğer hizmetler

“Yaptığın işi seveceksin. İşinizin ürününe inanın. İyi insanları seçin.”

D. FILDS